שירות מקוון לתהליך קבלת אישור העדר חובות לרשם המקרקעין (אישור לטאבו)

מה זה אישור העדר חובות לרשם המקרקעין?

על מנת להעביר זכויות בנכס כלשהו, עליכם להמציא אישור של הרשות המקומית המופנה אל רשם המקרקעין- טאבו.

האישור לרשם המקרקעין מאשר שכל החובות הנוגעים לבעל הנכס בגין הנכס שולמו במלואם לרשות המקומית (חובות כגון: ארנונה, היטל השבחה, אגרות והיטלי פיתוח, אגרות חינוך).

לאחר קבלת האישור ניתן לפנות לרשם המקרקעין ולהמשיך את תהליך העברת הזכויות בנכס. תוקף תחולת האישור ירשם על גביו והינו עד לתקופה של שנה ובכפוף לתשלום מלוא החובות לרשות המקומית, עד המועד המבוקש (כולל ארנונה) בהתאם. קבלת האישור אינה מהווה אסמכתא לביצוע העברת הבעלות ו/או חזקה בספרי הרשות המקומית. החלפת מחזיקים או העברת בעלות תתבצע אך ורק לבקשת אחד מהצדדים לעסקה, בהתאם להוראות הדין ובאמצעות מסמכים רלוונטיים.

כיצד מגישים את הבקשה?

תהליך הנפקת אישור לרשם המקרקעין (טאבו) מתבצע באמצעות הגשת בקשה במשרדי הועדה המקומית במועצה או באמצעות טופס מקוון: לינק לטופס

קבלת האישור כרוכה בתשלום החובות החלים על הנכס ותשלום אגרה עבור האישור, לביצוע תשלום האגרה: לינק לתשלום האגרה

אילו מסמכים עליכם לצרף לטופס הבקשה?
 

סוג עסקה

מסמכים נדרשים

עסקת מכר

 • טופס בקשה להנפקת תעודה בדבר העדר חובות
 • אישור תשלום אגרה לאישור לטאבו
 • אישור מתאגיד מי תקווה בדבר העדר חובות
 • חוזה מכר (קניה/ מכירה)
 • נסח טאבו מעודכן

העברה ללא תמורה

צו ירושה/קיום צוואה

הסכם גירושין

 • טופס בקשה להנפקת תעודה בדבר העדר חובות
 • אישור תשלום אגרה לאישור לטאבו
 • אישור מתאגיד מי תקווה בדבר העדר חובות
 • תצהיר העברה מהנותן ומהמקבל (מאומתים בידי עו"ד)
 • נסח טאבו מעודכן

רישום משכנתא

 • טופס בקשה להנפקת תעודה בדבר העדר חובות
 • אישור תשלום אגרה לאישור לטאבו
 • אישור מתאגיד מי תקווה בדבר העדר חובות
 •  נסח טאבו מעודכן

רישום בית משותף

 • טופס בקשה להנפקת תעודה בדבר העדר חובות
 • אישור תשלום אגרה לאישור לטאבו
 • אישור מתאגיד מי תקווה בדבר העדר חובות
 • נסח טאבו מעודכן

הארכת אישור

 • טופס האישור המקורי
 • אישור העדר חובות ממח' גביה

 

 

 

מה משך זמן  הטיפול בקבלת האישור?

סוג בקשה

משך הטיפול (מקליטת המסמכים התקינים)

בקשות לצורך אישורי משכנתא ובקשות לדירות בבתים משותפים, (למעט דירות גן , גג, דופלקס)

עד 10 ימי עבודה

בקשות בגין מקרקעין פנויים, בתים פרטיים ודירות גן, גג, דופלקס בבית משותף

עד 30 ימי עבודה

 

 

שימו לב:
חשוב למלא בקפידה את טופס הבקשה, לציין שם מלא, כתובת מדויקת למשלוח, מספר טלפון נייד ליצירת קשר, ומספר משלם (ארנונה).

לרשותכם טופס מקוון וטופס להורדה

 1. מומלץ לחסוך זמן והמתנה בתור, ולמלא את הטופס המקוון, לינק לטופס מקוון.
 2. ניתן להגיש בקשה ידנית בשעות קבלת קהל במשרדי הועדה המקומית גני תקווה בצרוף כל המסמכים הנדרשים, לינק לטופס להורדה

 קבלת קהל במזכירות הועדה המקומית גני תקווה:

יום שני         12:30 – 8:30

יום שלישי     18:30 – 16:00

יום חמישי     12:30 – 8:30

 טלפון: 03-5310855