אגף בטחון, בטיחות וחירום
 

אתר פיקוד העורף:   www.oref.org.il​

​תחומי א​חריות האגף:

  • הענקת בטחון לתושבי היישוב ולמבקרים ושמירה על מתקני המועצה.
  • קיום תרגילים במוסדות החינוך: ירידה למקלטים, טיפול בחפץ חשוד, פינוי בעת שריפה ועוד.
  • הכשרת  סגל ההוראה במוסדות חינוך: טיולים, בטיחות, חרום וביטחון.
  • הדרכות לסגל ההוראה והתלמידים בנושאי עזרה ראשונה, כיבוי אש, סדרנות, טיולים ועוד.
  • ארגון, הכשרה ופיקוח על מערך האבטחה במוסדות החינוך, במבני ובמתקני המועצה השונים.
  • ארגון, הכשרה ותרגול של מערך כוח האדם היישובי להתמודדות עם מצבי חירום בשגרה ובעת חירום או מלחמה, כולל הצטיידות בציוד חירום.
  • תחזוקה ושמירה של כשירות המקלטים הציבוריים ומחסני החירום במועצה.
  • שיתוף פעולה עם גורמי החירום השונים: פיקוד העורף, משטרה, כיבוי אש ומד"א.

בעלי תפקידים

טבלת אנשי קשר - אגף בטחון, בטיחות וחירום
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אמנון מססה מנהל בטחון,הבטיחות והחירום 052-5218855 צור קשר
לימור מעיין חשאי צפר מזכירת מחלקת הביטחון בטיחות וחירום ואחראית משרד הפנים וחופש המידע 03-7978710 צור קשר
עמית גיספאן קב"ט מוסדות חינוך 050-5729317 צור קשר
רנ"ג מיקי שמואל מפקד שיטור קהילתי 050-5071423 צור קשר