חז​​ון:

המחלקה לביקור סדיר פועלת לקידום זכותו של כל תלמיד במסגרת המאפשרת לו לממש את הפוטנציאל האישי, להגיע להשגים ולהפוך לאזרח  מועיל לחברה.

המחלקה פועלת מתוקף חוק לימוד חובה תש"ט 1949 הוראותיו ותקנותיו.

​יעוד:

הבטחת החלת חוק לימוד חובה והתמדת התלמידים במוסדות החינוך מגיל 3-18.

קצין ביקור סדיר מבצע פעולות איתור , ניטור טיפול והשמה כגורם מקצועי המגייס את כל שותפי התפקיד לתמיכה בתלמיד עד לסיום חוק לימודיו.

מטרות​:

הקב"ס פועל לקדם התפתחות מיטבית של ילדים ונוער בסיכון כדי שיחושו שייכות לבית הספר, להעצים את משפחות הילדים כמערכות מכילות לילדיהם , לקדם בני נוער מנותקים לרכישת השכלה ולטייב את יכולות  ההכלה של מערכות החינוך.

הקב"ס הינו חלק מצוות הטיפול היישובי, שותף לצוותי חשיבה וטיפול בפרט ומצטרף לשותפי תפקיד בתכנון ליווי וביצוע התערבות מערכתית בית ספרית בנושא הפרט.

תחומי אחריות:

  • בקרה על תלמידים במסגרת חוק חינוך חובה.
  • איתור ומניעת נשירה.
  • ליווי תהליך מעבר ממסגרת חינוכית אחת לאחרת.
  • ייעוץ והנגשת  מידע בתחום.

מאירה בן ישראל טרגן
מנהלת היחידה לביקור סדיר
03-5310897

רחל דיין
קב"ס מגזר חרדי וחינוך מיוחד
03-5310856