השירות לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה)

  • יעוץ וליווי המשפחה - במטרה לחזקה בהתמודדות עם הקשיים בגידול ילד/ה עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

  • הפנייה לאבחון על-ידי ועדות אבחון.

  • מעונות יום שיקומיים - שילוב במסגרת טיפולית תומכת לפעוט עם מוגבלות שכלית התפתחותית הזכאי למעון יום שיקומי.

  • מסגרות יום שהות ארוכה - שילוב ילדים בגילאי 3-21, הלומדים בחינוך המיוחד, בשעות שלאחר סיום יום הלימודים.

  • שירות תעסוקה - בוגרים מעל גיל 21 משולבים במגוון מסגרות תעסוקה אשר מאפשרות לכל אדם עם  מוגבלות שכלית התפתחותית למצות את יכולותיו בתחום זה.

  • שירותים קהילתיים - מגוון פעילויות ושירותים לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית הגר בבית המשפחה כמו מועדונים חברתיים, קייטנות ונופשונים.

  • שירותים חוץ ביתיים - קיימות מסגרות דיור שונות ומגוונות לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, כגון: אומנה, דירות הוסטל בקהילה, מעונות פנימייה.

  • אפוטרופסות - עריכת תסקירי אפוטרופסות לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.