נוהל הנצחה באמצעות תרומה

המועצה המקומית גני תקווה קבעה במליאת המועצה נוהל הנצחה באמצעות תרומה.

הנוהל קובע את הכללים במקרים של פניות למועצה מאנשים פרטיים, עמותות, ארגונים וגופים שונים להנצחת יקיריהם באופנים שונים ברחבי הרשות, בין אם באמצעות אירוע ובין אם באמצעות מתקן / פסל וכיו"ב.

לעיון בנוהל

בקשות להנצחה בהתאם לנוהל, יש להגיש באופן המפורט בס' 7 לנוהל, ולשלוח לדוא"ל: pniyot@gantik.org.il

הבקשות יידונו בהתאם לתנאי הסף ולכללים המפורטים בנוהל.
 

ועדות פרוטוקולים