• עוץ ה​דרכה ותמיכה - באופן פרטני או קבוצתי בבני המשפחה של אדם עם אוטיזם וליווי בשלבי מעבר של האוטיסט המחייבים התארגנות שונה של המשפחה.

  • השמה במסגרות (בהתאם לכללי הזכאות) מעון יום שיקומי - מסגרת ייחודית לטיפול בילדים עד גיל 3.

  • מועדונית - מסגרת חינוכית-טיפולית - לאחר שעות הלימודים שמטרתה לשפר מיומנויות חברתיות, אישיות ותקשורתיות.

  • נופשון - מסגרת לשהות קצרת מועד המאפשרת למשפחת האדם עם אוטיזם לצאת לחופשה.

  • קייטנה - מיועדת לילדים בגילאי 3-21 למשך ארבעה ימים רצופים בתקופות בהם יש חופשה ממסגרות חינוכיות.

  • מסגרת חוץ ביתית - שילוב  במסגרות המספקות סביבה טיפולית-שיקומית הכוללת דיור, תעסוקה ופעילות פנאי.

  • תעסוקה - מסגרות המיועדות לבוגרים מעל גיל 21  ומעניקות שירותי תעסוקה תוך התחשבות והתאמה לצרכי המשוקמים.