• ייעוץ, ליווי,​ תמיכה וטיפול - 
    לפרט ולמשפחה המצויים במצבי מצוקה או משבר.

  • טיפול בנוש​​​​אים ייחודיים ע"פ החוק.

  • טיפול בהתמ​כרויות - 
    סמים, אלכוהול, הימורים 

  • סיוע ח​​ומרי - 
    למימון הוצאות מיוחדות בכפוף למבחן זכאות הנסמך על הכנסות.

  • טיפול באוכלוסיית הלהט"ב