יחידת סע"ר


הניסיון המצטבר מאירועי רעידות האדמה בעולם מלמד כי הפעולות החילוץ הננקטות על ידי האזרח הינן בעלות השפעה הגדולה ביותר בצמצום מספר האבדות הנפש.
כפועל יוצא, המועצה בשיתוף פיקוד העורף הקימה בשנת 2013 יחידת סע"ר (סיוע עצמאי ראשוני) על בסיס מתנדבים ועובדי הרשות המקומית.
תפקידה של יחידה זו הינה לתת מענה ראשוני במקרים של קריסת מבנים, רעידת אדמה, ואירועים הקשורים לחילוץ ממבנים.
יחידה זו עוברת הכשרה מקצועית על ידי יחידת החילוץ של פיקוד העורף, ועוברת אימון באתרי הרס אחת לחצי שנה.
לאחרונה, המועצה רכשה ליחידה זו ציוד לחילוץ קל הנמצא במחסני המועצה.