רחוב

גזם וגרוטאות

אשפה ביתית

ניקיון רחובות

פח כתום

תפוזית כחולה

מחזור בקבוקים וסוללות

מחזור זכוכיות

קרטוניה

מחזור מוצרי אלקטרוניקה

בארי

יום הוצאה  ב'   א' ה'  ב' ד'

לכל הרחובות יום ג'

אחת לשבועיים בארי 5 כנרת פינת הנגב נגב 9 - צופים

לכל הרחובות בחניה בצמוד למגרש הכדורגל בדרך הים
בחניה של לידר בגליל 33

בקעת הירדן

יום הוצאה  ד'  א' ד' א' ג' ו' אחת לשבועיים מיקום בקעת הירדן 33 הרי יהודה 52 ועין חנוך 16 בקעת הירדן פינת עין חנוך ובקעת הירדן פינת המצפה מאחורי מזון דור רח' הרי יהודה

גבעון

יום הוצאה  א'   ב' ה ב' ד'  אחת לשבועיים מיקום גבעון 40 הגליל 11 תל חי גבעון 40 הגליל 3

דביר

יום הוצאה  ב'  ב' ה' ב' ד' ו'  אחת לשבועיים מיקום דביר 17 גליל 10 גליל 10 גליל 3

דגניה

יום הוצאה  א'  ב' ה' א' ג' ה' אחת לשבועיים מיקום כניסה לרחוב דגניה מרחביה ים המלח ויקטורי הגליל 10 כניסה של רחוב דגניה מרחביה כניסה של רחוב דגניה מרחביה

דרך התקווה

מדרך התקווה 9 ועד דרך העמק 8 יוצא הוצאה ביום ב'

מדרך עמק 8 לדרך התקווה לכיוון קרית אונו יום הוצאה ד'

    אחת לשבועיים מיקום בבניינים עצמם יש פחי למחזור נייר דרך העמק 10   דרך הבשמים 3 דרך הים 19 ודרך הים 10

דרך אילות

יום הוצאה  ד'  א' ד' ו'  א' ג' ה'  אחת לשבועיים מיקום דרך אילות 3 אילות 10 דרך הים 13 דרך אילות 5 אילות 10 ומול מספר 9 דרך אילות 12

דרך האגמים

יום הוצאה  ד'  א' ד' ו'  ב' ד'  אחת לשבועיים מיקום דרך אגמים 8 דרך הים 13 דרך האגמים 14 דרך הים 19

דרך הבשמים 

יום הוצאה א'   דחסנים. כל בניין מתואם עם חברת הניהול שלו ג' ה'  אחת לשבועיים מיקום דרך הבשמים 3 דרך הבשמים 3 דרך הבשמים 3 דרך הבשמים 3

דרך ההדרים

יום הוצאה א' '     אחת לשבועיים מיקום דרך התמרים מאחורי בניין מספר 16 דרך התמרים מאחורי בניין מספר 16 דרך התמרים מאחורי בניין מספר 16 דרך התמרים מאחורי בניין מספר 16

דרך הים 

דרך הים בין רחוב הנגב לרחוב הברוש-במספרים: 8 ו 10
הוצאה יום א'
דרך הים בין רחוב הנגב/ההדרים לדרך המלך במספרים: 14,16,18,20
הוצאה יום ב'
דרך הים מרחוב דרך המלך עד דרך המשי במספרים:  13,15,17,19,21,24,26,30,32 הוצאה יום ד'
א' ד' ו'   ב' ו-ד' אחת לשבועיים מיקום דרך הים 9,10,13,22 דרך הים 9,10,13,22 דרך הים 9,10,13,22 דרך הים 9,10,13,22

דרך המלך

יום הוצאה  ד'  א' ד' ו'   ב' ו-ד' אחת לשבועיים מיקום דרך המלך 11 דרך המלך 1 דרך המלך 1 דרך המלך 1 דרך הים 19 ודרך הים 10

דרך המשי

יום הוצאה  ד'  א' ד' ו'  א' ב' ג' ה'  אחת לשבועיים מיקום דרך המשי מול 6 דרך המשי מול 6 דרך המשי מול 6 דרך המשי מול 6

דרך העמק

יום הוצאה  ב'   א' ד' ו'  א' ד' אחת לשבועיים מיקום בבניינים עצמם יש פחי למחזור נייר דרך העמק 10   דרך הבשמים 3 דרך הים 19 ודרך הים 10

דרך התמרים

יום הוצאה  ב'      אחת לשבועיים מיקום גב בניין דרך הים 16 (אמצע הרחוב דרך התמרים) פח למחזור נייר יש בבניינים עצמם גב בניין דרך הים 16 (אמצע הרחוב דרך התמרים) פח למחזור נייר יש בבניינים עצמם גב בניין דרך הים 16 (אמצע הרחוב דרך התמרים) פח למחזור נייר יש בבניינים עצמם גב בניין דרך הים 16 (אמצע הרחוב דרך התמרים) פח למחזור נייר יש בבניינים עצמם

האורנים

יום הוצאה  א'  א' ד' ב' ה' אחת לשבועיים מיקום ליד בי"ס יובלים ליד בית ספר יובלים ליד בית ספר יובלים דרך הבשמים 3

הברוש

יום הוצאה  א'   א' ד' ו'  ג' ה'  אחת לשבעיים מיקום דרך הבשמים 3 או האורנים דרך הבשמים 3 או האורנים דרך הבשמים 3 או האורנים דרך הבשמים 3 או האורנים

הגולן

יום הוצאה  ד'  ב' ה' ב' ד אחת לשבועיים מיקום החרמון פינת הגולן גליל 73 גולן 46 הרמה רחבת ברקן

הגליל

הגליל בין קדושי השואה לרח' גבעון במספרים: 2-21 הוצאה יום א'
הגליל בין גבעון לרח' העמקים במספרים: 20-67 כולל וחניה אחורית של לידר
הוצאה יום ב'
הגליל בין רח' העמקים עד רח' גבעון במספרים: 69-91 הוצאה יום ד'
הגליל וילות יום א' וד' הגליל בניינים גבוהים יום א' ד' ו' א' ב' ג' ד' ה' ו' אחת לשבועיים מיקום הגליל 3 הגליל 36 הגליל 72 הגליל 10 הגליל 3 הגליל 36 הגליל 72 הגליל 3 הרמה רחבת ברקן

הגלעד

יום הוצאה  ד'  ב' ה' ב' ד' אחת לשבועיים מיקום גלעד 7 החרמון גלעד 7 רחבת ברקן

הגפן

יום הוצאה  ב'  ב' ה'  ב' ד' אחת לשבועיים מיקום עמק זבולון 15 הקישון 12 עמק זבולון 15 הנגב 9 צופים או הרי יהודה מזון דור מזון דור הרי יהודה  הנגב 9 צופים הגליל 3

הדקל

יום הוצאה  א'  א' ה' א' ה' אחת לשבועיים מיקום ים המלח ויקטורי ים המלח ויקטורי צאלון וים המלח ויקטורי כרמל 6

החרמון

יום הוצאה  ד'   ב' ה' ד' אחת לשבועיים מיקום החרמון פינת הגולן גליל 73 גולן 46 הרמה רחבת ברקן

הכרמל

יום הוצאה  א' בניינים בימים א' ד' וו' וילות בניינים ב' וה' ד' ו' אחת לשבועיים מיקום הכרמל 5,6,12,32 כרמל 32 כרמל 5,6,12 כרמל 6

המצפה

יום הוצאה  ד'  א' ד' ו'  ג' אחת לשבועיים מיקום המצפה בקעת הירדן הרי יהודה 52 המצפה בקעת הירדן והמצפה הרי יהודה מזון דור הרי יהודה 

העמקים 

העמקים 24-76 יום הוצאה  ב'

העמקים 3-36 יום הוצאה ד' 

ב' ה' א' ב' ה' אחת לשבועיים מיקום העמקים 54 העמקים 43 העמקים – קופת חולים לאומית דרך המלך 1 והרי יהודה קופת חולים לאומית העמקים 18-20 מזון דור הרי יהודה

הערבה

יום הוצאה  א' א' ד' ב' ד' ו'  אחת לשבועיים מיקום כרמל 6 ים המלח ויקטורי כרמל 6 ים המלח ויקטורי כרמל 6 ים המלח ויקטורי כרמל 6 ים המלח ויקטורי

הפסגה

יום הוצאה  ב'  ב' ה' א' ד' ו' אחת לשבועיים מיקום הפסגה בכניסת הרחוב הר נבו 1 הפסגנ בכניסה לרחוב  הנגב 9 ליד הצופים

הקישון

יום הוצאה  ב'   ב' ה' א' ג' ה' ו' אחת לשבועיים מיקום זבולון 15 הקישון 12 עמק זבולון 15 עמק זבולון 15 הנגב 9 צופים או הרי יהודה מזון דור

הר נבו

יום הוצאה  ב'   ב' ה' א' ד' ו' אחת לשבועיים מיקום הר נבו 1 הר נבו 1 הר נבו 1 ההנגב 9 הצופים והנגב 3

הר סיני

יום הוצאה  א'  ב' ה' ג' ה'  אחת לשבועיים מיקום הר סיני 22 כינרת פינת הנגב כינרת פינת הנגב נגב 9 צופים 

הרי יהודה 

הרי יהודה בין רחוב הנגב לעמקים במספרים: 1-39 הוצאה יום ב'
הרי יהודה בין רחוב העמקים לעין שמש במספרים: 40-79
הוצאה יום ד'
ב' ה' א' ד' ו' אחת לשבועיים מיקום הרי יהודה 33 הרי יהודה 52 הרי יהודה 55 הרי יהודה 10 הרי יהודה 52 הר נבו 1 הרי יהודה 10 הרי יהודה 33 הר נבו 1 הרי יהודה מזון דור הנגב 9 חניה של צופים

הרי ירושלים

יום הוצאה  ב'  ב' ה' א' ד' ו' אחת לשבועיים מיקום הר נבו והפסגה סמטת קדש קרטוניה – בצופים ברחוב הנגב הר נבו והפסגה סמטת קדש קרטוניה – בצופים ברחוב הנגב הר נבו והפסגה סמטת קדש קרטוניה – בצופים ברחוב הנגב הר נבו והפסגה סמטת קדש קרטוניה – בצופים ברחוב הנגב

הרימון

יום הוצאה  א'   א' ה' א' ה' אחת לשבועיים מיקום רימון 2 ו17 בכרמל 31 או בים המלח ויקטורי רימן 32 כרמל 6

הרמה 

הרמה רחבת אלון רחבת ברוש רחבת גונן רחבת דולב
הוצאה יום ד'

הרמה 2 4 6 8 28 30 ימי פינוי א' ד' ו' 

הרמה ברחבות אלון ברוש גונן ודולב בימים א' ד'

א' ה' אחת לשבועיים מיקום הרמה 28-30 הרמה 28-30 הרמה 4-6 ובכל הרחבות: רחבת אלון רחבת ברוש רחבת גונן רחבת דולב הרמה רחבת ברקן

התבור

יום הוצאה  ד'   א' ד' ו'  ג' ה'  אחת לשבועיים מיקום תבור 5,8 תבור 1 תבור 4,8 הרמה רחבת ברקן

זאב

יום הוצאה  א'  ב' ה' א' ד' ו' אחת לשבועיים מיקום זאב 13 גליל 10 בארי 5 הגליל 26-28 הגליל 3 הנגב 9 ליד הצופים

טרומן

יום הוצאה  ב'  א' ד'   אחת לשבועיים מיקום דרך הבשמים 3 או דרך הים 16 דרך הבשמים 3 או דרך הים 16 דרך הבשמים 3 או דרך הים 16 דרך הבשמים 3 או דרך הים 16

יודפת

יום הוצאה  ב'  א' ד' ב' ד' אחת לשבועיים מיקום הגליל 39 הגליל 28 דביר 17 גליל 10 גליל 10 גליל 3

ים המלח

יום הוצאה  א'  ב' ה' א' ה' אחת לשבועיים מיקום ים המלח 6 ים המלח 26 ים המלח ויקטורי הגליל 6 הרמל 6

כנרת

יום הוצאה  א'   ב' ה' ב' ד' ו'  אחת לשבועיים מיקום כנרת פינת הנגב כינרת פינת הגנב כינרת פינת הגנב הנגב 9 יד הצופים

מרחביה

יום הוצאה  א' ב' ה' א' ג' ה' אחת לשבועיים מיקום הגליל 3 הגליל 10 הגליל 3 הגליל 3

סמטת בית שאן

יום הוצאה  ב'  ב' ה' ב' ד' ו'  אחת לשבועיים מיקום העמקים 54 העמקים 43 העמקים – קופת חולים לאומית דרך המלך 1 והרי יהודה קופת חולים לאומית העמקים 18-20 מזור דור הרי יהודה

סמטת הלבונה

יום הוצאה  ב'  ב' ה' ב' ד' אחת לשבועיים מיקום בארי 5 בארי 5 בארי 5 הגליל 3 הנגב 9 ליד הצופים

סמטת הנחל

יום הוצאה  א'  א' ד'  א' ג' ה'  אחת לשבועיים מיקום ים המלח 6 ים המלח 26 ים המלח ויקטורי הגליל 6 הכרמל 6

סמטת השרון

יום הוצאה  ד'  א' ד' א' ג' ה' ו'  אחת לשבועיים מיקום הרי יהודה ו 52 55 הרי יהודה 52 הרי יהודה 55 הרמה רחבת ברקן

סמטת יובלים

יום הוצאה  א'  א' ד' ו'  ב' ד' אחת לשבועיים מיקום דרך הים 10 דרך הים 10 דרך הים 10 דרך הבשמים 3

סמטת קדש

יום הוצאה  א'   ב' ה' א' ג' ה'  אחת לשבועיים מיקום בכניסה לרחוב סמטת קדש בכניסה לרחוב סמטת קדש בכניסה לרחוב סמטת קדש הנגב 9 ליד הצופים

עין גדי 

יום הוצאה  א'   א' ד'  ג' ה'  אחת לשבועיים מיקום עין גדי 1 כניסה לסמטת קדש כניסה לסמטת קדש הנגב 9 ליד הצופים

עין גנים

יום הוצאה  ד'   א' ד' ו'  ב' ד' ו'  אחת לשבועיים מיקום עין חנוך 5 עין חנוך 16 ליד בית הכנסת נץ דוד ועין חנוך 5 עין גנים ישמח משה

עין חנוך

יום הוצאה  ד'   א' וד' בנינים גבוהים א' ד' ו' ג' ה'  אחת לשבעיים מיקום עין חנוך 16 עין חנוך 16 עין חנוך 16  דרך המשי 6 או מאחורי מזון דור בהרי יהודה

עין שמש

יום הוצאה  ד'   א' ד' ו'  ב' אחת לשבועיים מיקום עין שמש דרך המשי בפינה עין שמש דרך המשי בפינה עין שמש דרך המשי בפינה דרך המשי 6

עמק זבולון

יום הוצאה  ב'  ב' ה'  ג' ו' אחת לשבועיים מיקום עמק זבולון 15  עמק זבולון 15 עמק זבולון 15 הנגב 9 צופים או הרי יהודה מזון דור

עמק יזרעאל 

יום הוצאה  ב'   ב' ה' ב' ד ו' אחת לשבועיים מיקום עמק יזרעאל 28 גליל 10 גליל 10 הגליל 3

צאלון

יום הוצאה  א'  א' ה'  א'ג' ה' אחת לשבועיים מיקום ים המלח חניה של ויקטורי ים המלח חניה של ויקטורי ים המלח חניה של ויקטורי ים המלח חניה של ויקטורי

קדושי השואה

יום הוצאה  א'  ב' ה'  א' ג' ה' אחת לשבועיים מיקום ים המלח ויקטורי הגליל 3 זכוכית - גליל 10 ים המלח ויקטורי הגליל 3 זכוכית - גליל 10 ים המלח ויקטורי הגליל 3 זכוכית - גליל 10 ים המלח ויקטורי הגליל 3 זכוכית - גליל 10

רבאון

יום הוצאה  ד'  א' ד' ו'  א'ג' ה' אחת לשבועיים מיקום רבאון 19 מחזורית זכוכית – הרמה 28 רבאון 19 מחזורית זכוכית – הרמה 28 רבאון 19 מחזורית זכוכית – הרמה 28 הרמה רחבת ברקן