פנייה פומבית להגשת הצעה למאגר מתכננים ויועצים דיגיטלי

המועצה המקומית גני תקווה (להלן: "המועצה"), מזמינה בזאת מועמדים אשר עונים על מלוא תנאי הסף להגיש מועמדות להכלל במאגר מתכננים ויועצים של המועצה, וזאת לשם מתן שירותים למועצה במקצועות התכנון ו/או הייעוץ השונים, הכל כמפורט במסמך ההזמנה המצורף מטה.

  • את ההצעות יש להגיש דרך מערכת רישום דיגיטלית של המועצה.
  • לכניסה למערכת לחץ כאן.
  • מובהר כי מציעים אשר ההגישו הצעה בעבר באופן שאינו דרך המערכת הדיגיטאלית , נדרשים להגיש הצעה מחדש באמצעות המאגר הדיגיטלי של המועצה.

תמיכה טכנית

  • לתקלות טכניות ניתן לחייג למספר 073-7070611 או ללחוץ בתחתית עמוד המערכת על כפתור התמיכה.
  • ניתן לקבל תמיכה טכנית גם בכתובת הבאה help.sapakim.org.il

מאגר היועצים

מאגר יועצים נכון למרץ 2021

דוח לשנת 2019 בעניין התקשרויות עם יועצים

מסמך ההזמנה

פניה פומבית להגשת הצעה למאגר מתכננים ויועצים דיגיטלי.

לפרוטוקולים