להלן רשימת המועדים המתוכננים לישיבות מליאת המועצה לשנת 2022:

מועדי ישיבות מליאה 2022.pdf