טלפון: 052-8892274

דואל: TzadokL@gantik.org.il 

​אחריות וטיפול בתשתיות החשמל הציבוריות:

  • תאורת רחוב
  • מבני ציבור /חינוך.
  • המחלקה פועלת תוך מתן דגש על התייעלות אנרגטית בנושא החשמל

בעלי תפקידים

צדוק נקש
מנהל מחלקת חשמל
03-5310849