מלגה למצטייני ספורט

המועצה והחברה לפיתוח גני תקווה, מעניקים מלגות על פי הקריטריונים שיחולק בין ספורטאים/ות מצטיינים/ות מהיישוב.
 המלגה ניתנת בתמורה להשתתפות במיזם אחד בתחום הספורט והקהילה, ובכלל זה, קיום הרצאה / סדנא / פעילות וכיו"ב, בהיקף של כ-4 שעות השנה.

*הגשת בקשה למלגה תתאפשר עד לתאריך 1.3.23

* הזכאות למלגה היא בהתאם לתקנון ולתנאי הסף שקבעה המועצה.

לפני הגשת המלגה, יש לעיין במסמך קול קורא. לעיון לחצו כאן.

מסמכים אותם יש לצרף להגשת המועמדות באתר המועצה עד תאריך 1.3.23

1. טופס הבקשה, עם צירוף צילום ת.ז. וכתובת של המבקש/ת

2. אישור רשמי מהאיגוד / התאחדות על ההישג של המועמד/ת בשנת 2022

4. ככל ויש, אישור היחידה לספורט הישגי על השתייכות המועמד/ת לסגל אולימפי לשנת 2022.

מי שאושרה בקשתו/ה למלגה, מתבקש/ת להשתתף בטקס חלוקת המלגות, כתנאי לזכאות ובמועד שייקבע על ידי המועצה והחברה לפיתוח גני תקווה.

אופן הגשת בקשה למלגה:

יש למלא טופס מקוון בצירוף מסמכים רלוונטיים. להגשת בקשה, גללו מטה

צירופי קבצים:

1. טופס הבקשה, עם צירוף צילום ת.ז. וכתובת של המבקש/ת.

3.אישור רשמי מהאיגוד על ההישג של המועמד/ת בשנת 2022.

4.ככל ויש, אישור היחידה לספורט הישגי על השתייכות המועמד/ת לסגל אולימפי לשנת 2022.

 

שימו לב-
בקשות שתגענה ללא מסמכים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשה, לא תובאנה בחשבון.

הזוכים במלגה יתבקשו להעביר פרטי חשבון בנק לצורך העברת התשלום.   

להגשה:

הצהרת הספורטאי על הסכמה להגיע לטקס חלוקת המלגות ובנוסף להשקיע שני מפגשי התנדבות / מיזם / פרויקטים בקהילה. – כן / לא
הצהרת הספורטאי על הסכמה להגיע לטקס חלוקת המלגות ובנוסף להשקיע שני מפגשי התנדבות / מיזם / פרויקטים בקהילה. – כן / לא (חובה) שדה חובה