ברחבי היישוב הוצבה מערכת מצלמות ביטחון ואבטחה, המפעילה מעל ל-500 מצלמות אבטחה, לטובת שמירה שוטפת על המרחב הציבורי.
המצלמות מחוברות למוקד 106 במטרה להגן על התושבות/ים ועל הרכוש הציבורי, במטרה לתעד את המתרחש 24 שעות ביממה ולאפשר התערבות ומענה לכל אירוע חריג.
המצלמות המותקנות ממונעות והצילומים מוקלטים ונשמרים במאגר מאובטח, בהתאם לכל חוקי הגנת הפרטיות החלים על מאגר מצלמות.

במהלך השנים 2022-23 ייפרשו מצלמות נוספות ברחבי ביישוב, להשלמת רשת המצלמות - בפארקים, בגנים הציבוריים, בצמתים המרכזיים ובמוקדים חשובים. 

תצפיתניות/ים מיומנות/ים במוקד 106 מפעילות/ים את המצלמות על פי תכנית עבודה מובנית, ומבקרות/ים ויזואלית את המתרחש ברחבי היישוב. מערכת המצלמות משדרת באופן שוטף למוקד היישובי ומשמשת לשמירה על הסדר הציבורי, מניעת ונדליזם, מניעת אלימות, הגנה על אתרים מרכזיים וכדומה. כל אירוע שכזה שמתרחש ביישוב מתוחקר במערכת המצלמות ומשמש לאיתור העבריינים.

מיקומי המצלמות המותקנות ברחבי הישוב

מצלמות אבטחה: 

בי"ס אילות
בי"ס אריאל
בי"ס בית יעקב
בי"ס גנים
בי"ס יובלים
בי"ס מיתר
בי"ס רביבים
בי"ס רביבים
גנים אלה ואגס
הגליל סופר פארם
טיילת שדרת התקוות
מבנה אגף הרווחה
מבנה אגף חינוך 
מבנה המועצה 
מבנה קידום נוער
מבנה תרבותא
מגדל המים
מגרש הכדורגל בי"ס מיתר
מועדון ביתנו
מועדונית השרון
מחסן חירום
מע"ר צים אורבן
מרכז הבמה
משרדי המחלקה טכנית
מתחם אגף שפ"ע
מתחם הצופים
מתחם עסקי רח' הרמה
מתחם פקאן
נגריה קהילתית
סיפריה ציבורית
פארק גני סביון
פארק הכרמל
פארק התבור
צומת בי"ס יובלים
קאנטרי גלים
רח' האקליפטוס
רח' האקליפטוס - שטח תפעולי
רח' הבשמים
רח' הגליל
רח' הגליל סופרפארם
רח' ההנגב
רח' החטיבה
רח' המצפה
רח' הרמה
רח' התאנה
רח' עין חנוך
רח' רבאון
שכ' ישמח משה

 

מצלמות אכיפה: 

מרכז מסחרי ישמח משה
  • בהמשך יותקנו מצלמות אכיפה נוספות

מפת מיקומי המצלמות בישוב: 


מפה המורה את מיקומי המצלמות

להגשת בקשה לעיון בצילומים בהתאם לחוק הגנת הפרטיות לחצו כאן

הערות חשובות:

  • חובה לצרף צו שיפוטי. בהעדר צו שיפוטי לא נוכל למסור / לשמור את המידע והחומרים המצולמים.

  • לתשומת לבכם, החומרים נשמרים עד 10 ימים ממועד הצילום. לחלופין משטרת ישראל יכולה לפנות תוך פרק זמן זה בהתאם לסמכויות הנתונות לה.

  • יובהר כי הזכות לעיון במידע הינה אך ורק בחלק הנוגע למבקש בלבד והיא מותנית בכך שלא תיפגע פרטיותם של אנשים אחרים.

על כן, ככל שבצילום שמבקשים לעיין בו מופיעות דמויות נוספות או מידע אחר החוסה תחת חוק הגנת הפרטיות, תבחן אפשרות טשטוש של מידע זה על מנת שלא ניתן יהיה לזהות את האנשים הנוספים הנמצאים בצילום או מידע אחר החוסה תחת הגנת הפרטיות כאמור.

אם טשטוש המידע הנוסף המצוי בצילום המבוקש, אינו אפשרי מבחינה טכנולוגית או דורש הקצאת משאבים בלתי סבירה או דורש תכנה או אמצעים שאינם קיימים במועצה או אינו אפשרי מסיבה אחרת - לא ימסר למבקש העתק החומר המוקלט וכן לא תינתן למבקש ההזדמנות לעיין במידע. במקרים כאמור, ניתן לעיין במידע או לקבל העתק ממנו, רק בכפוף לצו שיפוטי או בכפוף לאישור בקשה מטעם גורם מוסמך על פי הנוהל לעיון / קבלת המידע.

נוהל עבודת מוקד עירוני - מצלמות ביישוב - מרץ 2023