נוהל הוצאה ופינוי גזם / גרוטאות ברחבי המועצה

מועצה מקומית גני תקווה מאפשרת לתושביה להוציא גזם (אשפת צמחים) / גרוטאות בנפח שלא יעלה על 1 קוב
כהגדרתו: אורך, רוחב וגובה של מקסימום מטר אחד למבנה מגורים ולהעמידו לפינוי על ידי המועצה. הפינוי יתבצע
בכל רחובות המועצה ויעבוד לפי שיטה של "יום הוצאה" ו"יום פינוי".
ניתן להוציא גזם וגרוטאות לרחוב החל מהשעה 09:00 ועד השעה 24:00 של יום ההוצאה.
הרשימה המפורטת של רחובות וימי ההוצאה מפורסמים באתר האינטרנט של המועצה.
הפינוי בפועל יבוצע למחרת יום ההוצאה החל מהשעה 06:00 בבוקר.

להלן הנחיות כלליות לביצוע:

 1.  יש לרכז את ערימת הגזם / הגרוטאות ליד אבני שפת המדרכה במיקום חניה פנויה ולהקפיד על הכללים הבאים:
 • ניתן להוציא ערימה של גזם / גרוטאות / ענפים עד לאורך, רוחב וגובה של מקסימום מטר אחד לכל מבנה מגורים (1 מטר אורך * 1 מטר רוחב * 1 מטר גובה).
 • פסולת דשא קצוץ, שלכת עלים או סוג גזם אחר העלול להתפזר יש להוציא בתוך שקיות ניילון עבה / שקים כשהן קשורות היטב למניעת פיזור הגזם ברחוב על ידי הרוח.
 • גזם ענפים / גרוטאות יונחו אחד על גבי השני באופן יציב ועד לגובה שלא יהווה סכנה לעוברים והשבים באזור.
 • אין להוציא לרחוב אשפה ביתית.
 • אין להניח את הגזם על המדרכה ויש להקפיד על השארת מעבר בטוח להולכי רגל ועגלות.
 • אין להעמיד את הגזם / גרוטאות בסמוך לעמודי חשמל / טלפון, ארונות השקיה, גדרות, ברזי מים, מעברי חצייה ושאר תשתיות הרחוב ומתקניו.
 • אין להעמיד את ערמת הגזם / גרוטאות על אי תנועה ו/או ערוגה מגוננת.
 1.  הפינוי ייעשה רק מהשטחים הציבוריים ולא מחצרות הבתים / שטחים פרטיים.
 2.  אין להוציא פסולת בנייה לרשות הרבים. במידה והתושב משפץ ונדרש להציב מכולה לפסולת בניין, יבצע זאת בכפוף לנוהל הצבת מכולות ברחבי המועצה, ישאיר ערבות ויפנה את הפסולת לאתר מורשה לאחר קבלת ההיתרים הנדרשים.
 3.  חל איסור מוחלט על הוצאת גזם וגרוטאות בערבי שישי, ערבי חג וימי חג.
 4.  כל כמות חריגה מעבר למצוין לעיל תפונה באופן עצמאי על ידי התושב, ואין להוציאה לרחוב.
 5.  הפיקוח העירוני במועצה המקומית גני תקווה יאכוף כללים אלו בהתאם לחוק העזר העירוני.
 6.  פינוי פסולת גינון ,גזם, וגרוטאות-הוצאת הגזם רק ערב קודם ​​הפינוי.