איסורי חניה ומניעת מפגעים

לחוקי העזר באתר משרד הפנים לחצו כאן

​מס' סוג העבירה​ מדיניות האכיפה​ הערות​
1​ חניה בחניית נכים​ קנס​ אכיפה בכל שעות העבודה של הפקחים. לאחר מכן תעבור הפניה לטיפול משטרת ישראל​
2​ חניה במעבר חציה​ קנס​ אכיפה בכל שעות העבודה של הפקחים. לאחר מכן תעבור הפניה לטיפול משטרת ישראל​
3 חניה על מדרכה
(4 גלגלים)
  אכיפה בכל שעות העבודה של הפקחים. לאחר מכן תעבור הפניה לטיפול משטרת ישראל​
4 חניה על מדרכה​
(2 גלגלים)
קנס​

פרט לרכבים החונים על מדרכה באופן המשאיר לפחות 1.3 מ' למעבר, ובלבד שהחניה הינה למול שער הכניסה לביתם הפרטי. למרות האמור לעיל, חניה בכניסה לחניה פרטית כאמור, תיאכף במקום בו מתקבלות תלונות הדיירים על חסימת הכניסה לחניה

 
שעות אכיפה: 
ימים א' – ה' בין השעות 08:30 – 20:00
יום ו' וערבי חג-  בין השעות 08:30 – 14:00
ועפ"י קריאות מוקד עירוני.​
5 חניה בעיקול ו/או חניה באופן המפריע ו/או מהווה סכנה לתנועה​ קנס​ אכיפה בכל שעות העבודה של הפקחים. לאחר מכן תעבור הפניה לטיפול משטרת ישראל​
6​ חניה באדום-לבן​ קנס
פרט לרכבים החונים על מעטפה ו/או באדום-לבן מול שער הכניסה לביתם הפרטי והחניה בצד המותר. למרות האמור לעיל, חניה בכניסה לחניה פרטית תיאכף במקום בו מתקבלות תלונות הדיירים על חסימת הכניסה לחניה.​
שעות אכיפה: 

ימים א' – ה' בין השעות 08:30 – 20:000

יום ו' וערבי חג-  בין השעות 08:30 – 14:00

ועפ"י קריאות מוקד עירוני.

 
האמור לעיל הינו למעט אם מופיע במקום תמרור ספציפי המורה אחרת לגבי שעות החניה המותרת/אסורות. במקרה כאמור, יחול האמור בתמרור
7​ חניה במפרצי אוטובוסים​ קנס
פרט לחניה בשבת, החל בכניסת שבת מיום שישי ועד יציאת שבת​​
אכיפה בכל שעות העבודה של הפקחים, למעט שבת. לאחר מכן תעבור הפניה לטיפול משטרת ישראל.​
8 גרירת רכבים/גרוטות​ על פי חוק העזר​
9 צואת כלבים​ קנס​​ אכיפה בכל שעות העבודה של הפקחים, למעט שבת.​
10 השלכת פסולת/גזם בקרקע ציבורית​ קנס  
10​ טיפול בכל מפגע המהווה מפגע תברואתי חמור לציבור​ קנס השלכת פסולת בנין, פריצת ביוב, סיכון מאגרי מים ועוד.​
11​ טיפול בכל מפגע אחר​ על פי חוק העזר​

 

  • לנכים שעל רכבם מוצמד תו נכה, יש להמנע ממתן דו"חות, אלא אם רכב הנכה גורם למפגע בטיחותי.
  • לרכבי מועצה משולטים עם לוגו המועצה – בתפקיד – יש להמנע ממתן דו"חות, אלא אם הרכב גורם למפגע בטיחותי.
  • באירועים מיוחדים והמוניים, ייבחנו הקלות בחניה עפ"י הנחיית מנכ"ל וקב"ט.