להרשמה והצעת פרויקט:

 • מ.מ. גני תקווה ואגף ההנדסה מציעים לגופים וארגונים מקומיים שיתוף פעולה ביוזמות לטיפוח ולשדרוג המרחב הציבורי.

 • מטרת היוזמה הינה להגביר את- השימושים, הנגישות, הנוחות והנראות של מרחבים ציבוריים וקהילתיים במועצה.

 • הגשת מועמדות יכולה להתבצע על ידי נציגות/ים של: ועדי בתים, ועדי שכונות, ארגונים קהילתיים, גופים מקומיים אזרחיים וכדומה.

 • המיזם מיועד להתאמות קלות בשטח הציבורי, לשם המטרות שצוינו לעיל ולשם פעילות קהילתית. המיזם אינו מיועד לשיפוצי תשתית בעלויות גבוהות.

 • *קריטריונים מרכזיים לבחירת יוזמות:
  1. התאמת השטח למיזם- מאפיינים פיזיים, וכן מידת השימוש/ הפוטנציאל לשימוש בשטח. 
   חובה שטח המאפשר שימוש לכלל תושבי המועצה, ולא לאוכ' מסוימת בלבד (לא שטח פרטי).

  2. מידת ההשפעה החיובית של המיזם- כמה תושבים 'יהנו' וירוויחו ממנו, והאם ישנן השפעות שליליות?
   לא יתקבלו הצעות ממניעי נמב"י (נגד מיקום בחצרי) - N.I.M.B.Y 

  3. מידת מעורבות התושבים בתהליך- התארגנות מקומית שתיקח חלק/ תוביל את תהליכי התכנון, ההקמה וההמשכיות בשטח.

  4. משאבים ועלות משוערת- להקמה, להפעלה, ולתחזוקה מתמשכת של המיזם.

לפרטים:
יעיר אילן, מנהל הפרויקט ברשות - 
 yairil@gantik.org.il I 0544844778
*הגשת המועמדות תתאפשר עד ליום ג', בתאריך 31.08.2021 בשעה 17:00 בערב.

- הטופס מיועד ומתייחס אל נשים ואל גברים יחד.
- לא ניתן להגיש כאן בקשות להקמת גינות כלבים. בקשות אלו יתאפשרו בהתאם לנוהל הקמת גינות כלבים במועצה, להלן <קישור>.
פירוט היוזמה המוצעת
 

לדוגמה: 'גינה קהילתית בדרך השלושה'

לדוגמה: 'הפיכת שטח מוזנח לגינה קהילתית'

רחוב ומספר + תיאור השטח (ביחס לבניינים/ כבישים/ חנויות בסביבה) לדוגמה: רחוב בעלי המלאכה 6 בשביל מצפון

הנושא בו היוזמה עוסקת

ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת

לדוגמה: בעיה- 'חם מאוד במהלך היום', ולא פתרון- 'צריך רשת צל'

איך היוזמה מתמודדת עם הבעיות הנ"ל? מה הפתרונות המוצעים

משאבי כסף, ציוד וזמן

השלבים השונים: תכנון, הקמה, תפעול/ אחזקה. לדוגמה: ציירת לציורי קיר, בעל ידע בגינון וכו'

צירוף תמונות ומסמכים רלוונטיים (מומלץ לצרף תמונות של המקום כפי שנראה היום).
 

גודל של עד 10 מגהבייט

גודל של עד 10 מגהבייט

גודל של עד 10 מגהבייט

גודל של עד 10 מגהבייט

גודל של עד 10 מגהבייט

 
שנוכל להכיר וליצור קשר לפי הצורך
פרטי קשר
 

*אנא הקפידו לסמן מקף בין הקידומת למספר, לדוגמה: 050-8808808
 

לדוגמה- ועד בניין עין חנוך 17 / תושבי שכונת סביונים וכו'