קידום ורישוי עסקים

המחלקה לקידום ורישוי עסקים מזמינה אותך לקבלת ייעוץ ותמיכה בקבלת רישוי העסק שלך.
כמו כן, המועצה מברכת ומעודדת יוזמות כלכליות ותומכת בהקמתם וקידומם של עסקים חדשים ביישוב ומסייעת במתן חוות דעת מקדמיות ומענה לכל השאלות העולות במסגרת הקמת עסק חדש.