חינוך גני ילדות והילדים

מה הכתובת של אגף החינוך? ומהם שעות קבלת קהל?

אגף החינוך, סמטת הקישון 20 גני תקווה.
שעות קבלת קהל:
בין השעות 08:30-12:30
ביום ג' גם בין השעות 16:00-18:30

לא קיבלנו מכתב רישום – מה עושים?

כדי להירשם אין צורך במכתב רישום.

ניתן להיכנס לאתר המועצה בתאריכי הרישום  23.01.2023-12.02.2023 בלחיצה עם הקישור ולהירשם.

האם יתקיים ערב חשיפה לקראת רישום לגני הילדות והילדים?

ערב חשיפה לקראת רישום לגני הילדות והילדים לשנת הלימודים תשפ"ד

יתקיים ביום חמישי 19.01.2023 בשעה 20:00 בסיפריה הציבורית גני תקווה, דרך הים 9

בתכנית:

הכרות עם גני הילדות והילדים-משרד החינוך

איך נעשה השיבוץ לגני הילדות והילדים?- מנהלת מחלקת קדם יסודי לידה עד 6

אנחנו רשומים השנה לגן השייך למשרד החינוך ביישוב, האם צריך להירשם שוב בשנה הבאה?

כן,
הרישום לגני ההילדות והילדים מחייב את כל הילדות והילדים בכל שנה מחדש

מתי ואיך נרשמים?

תאריכי הרישום הם ארציים.
השנה, מועד הרישום הינו 23/01/2023-12/02/2023 .הרישום מתבצע במערכת הרישום והשיבוץ באתר זה .

תושבים חדשים: ברוכים הבאים! ניתן לבצע רישום באמצעות לחיצה על  הקישור 

רוצים לקרוא עוד על הליך הרישום? לחצו על  הקישור הליך הרישום לגני הילדות והילדים

איך אדע שהרישום באינטרנט נקלט?

בגמר תהליך הרישום תופיע ההודעה: "הרישום הסתיים בהצלחה", ישלח דוא"ל על אישור הרישום.

כיצד מתבצע הרישום לגני הילדות והילדים?

 • בעת הרישום יש לבחור זרם חינוכי ממלכתי/ממלכתי-דתי
 • הרשות תשבץ את ילדך/ילדתך באיזור הרישום המתאים לכתובת מגוריכם על פי תבחיני השיבוץ (מפורטים באתר) ועל פי שיקול דעת מערכתי
 • פרטי אזורי הרישום נכון לשנה קודמת, תשפ"ג, מפורטים באתר הרישום של המועצה
 • רוצה לקרוא עוד על הליך הרישום לגני הילדות והילדים? כנס.י לקישור הליך הרישום לגני הילדות והילדים

האם ניתן לסמן גן מועדף בעת הליך הרישום?

בעת הרישום, ניתן לבחור זרם חינוכי ממלכתי/ממלכתי-דתי.

שיבוץ הילדים והילדות לגנים, יעשה ע"י מחלקת גני הילדים בהתאם לאזורי הרישום הגאוגרפים שנקבעו ביישוב ובהתאם לתבחינים שנקבעו (מפורטים באתר המועצה או בקישור: תבחיני השיבוץ ).

השיבוץ לפי אזורי רישום, יוצר המשכיות עבור הילד/ה ומתווה תהליך רציף עם חבריו/ה לגן הילדים ולאזור המגורים עד להגעתו/ה לבית הספר היסודי.

מדוע לא ניתן לסמן גן מועדף בעת הליך הרישום?

השינוי נובע מצרכי השטח העולים מכם ההורים, צרכים העולים ומתבהרים לנו משנה לשנה. כמו כן, השינוי נובע מכך שחלים שינויים רבים, בתחילת שנת הלימודים, שלא ניתן לצפות אותם מראש בעת הרישום בחודש ינואר, כגון:

 • מעבר דירה
 • מעבר לגן באזור רישום אחר/או לגן בשיבוץ ילדים שונה
 • יציאת גנן/ת לשבתון/לתפקיד אחר/חופשת לידה וכו'
 • היישוב גני תקווה מצוי בצמיחה ובהליכי קליטת תושבים אשר מביא לפתיחה/סגירת גנים, שינויי גנים באיזורי הרישום,שינויים בשנתון גילאי הילדים בגן מסויים וכו'..

עם זאת, מחלקת גני הילדות והילדים תישאר קשובה לצרכים העולים מכן/ם ככל שתוכל. בקשת העברת גן, ניתן להגיש בתקופת הערעורים על שיבוצי גני הילדות והילדים.

הליך הרישום לילדות וילדים הלומדים בשנת תשפ"ג בגנים אלה/אילן/אגוז

הליך הרישום לילדות וילדים הלומדים בשנת תשפ"ג בגנים אלה/אילן/אגוז

 • 23/01-12/02/2023 רישום לגני הילדות והילדים - ילדים/ות בגילאי 3-5 הלומדים/ות בשנה"ל הנוכחית בגנים אלה/אילן/אגוז, יש להירשם בכל שנה מחדש.

 • הרישום יעשה באתר הרישום בבחירת זרם חינוכי ממלכתי בלבד ללא צורך בשליחת דוא"ל.
 • הורים המבקשים שלא להמשיך בגני הילדים ברוח המונטסורי מתבקשים לבצע רישום באתר הרישום  ולפנות אל מחלקת גני הילדים בדוא"ל   galitt@gantik.org.il ,  hadarp@gantik.org.il   

 

 

 

 
 

בין הנרשמים לגני הילדות והילדים ברוח החינוך המונטסורי, תערך הגרלה במהלך חודש מרץ 2023

מספר המקומות הפנויים בגני הילדות והילדים ברוח הגישה המונטסורית מוגבל ובמידה והביקוש יהיה גדול מן ההיצע תתקיים הגרלה על פי התבחינים הבאים: המועמדים שיכנסו להגרלה, יחולקו על פי קבוצות גיל, קבוצות מגדר ואחים ממשיכים, ויוגרלו בהתאם למיפוי. (אחים תאומים יוגרלו בפתק אחד).  

הגרלה תתקיים בחודש מרץ 2023 ע"פ התבחינים הבאים:  

 • גיל הילדים – בהתאם לתאריך הלידה 
 • איזון מגדרי - יצירת איזון, ככל שניתן, בין בנים לבנות בגן
 • איזון גילאי - ככל שניתן, איזון בין שכבות הגיל השונות
 • אחים ממשיכים
 • ביצוע רישום בתקופת הרישום הרשמית 23.01.2023-12.02.2023
 • המאחרים ברישום, מסיבות שונות, לא יכנסו להגרלה. במידה ויתפנו מקומות בהמשך ישובצו ,ככל האפשר, על בסיס מקום פנוי  -לא מובטח מקום הילד/ה בגן ברוח החינוך המונטסורי.
 •  במקרים חריגים רשאית המועצה לסטות מהתבחינים לעיל במסגרת החלטתה על שיבוץ, כאשר בהחלטה זו, נלקחים בחשבון שיקולים פדגוגים, חינוכיים, פסיכולוגיים, חברתיים ושיקולי פרט אחרים
 •  הרישום, השיבוץ וההשתתפות בהגרלה לתושבי/ות גני תקווה בלבד, למי שבתעודת הזהות מופיעה כתובת מגוריהם של ההורים בגני תקווה

*מספר המקומות הפנויים בגני הילדים ברוח החינוך המונטסורי מוגבל

ט.ל.ח

הליך הרישום לילדות וילדים חדשים.ות לגנים אלה/אילן/אגוז

הליך הרישום לילדות וילדים חדשים.ות לגנים אלה/אילן/אגוז

 • 23/01-12/02/2023  רישום לגני הילדות והילדים - החל מ23.01.2023, יש לבצע רישום באתר המועצה.
 • הרישום יעשה באתר הרישום בבחירת זרם חינוכי ממלכתי ובנוסף יש לשלוח דוא"ל כמפורט בסעיף הבא
 • פניה למחלקת גני הילדים בדוא"ל בבקשה להצטרף לגן ברוח החינוך המונטסורי  galitt@gantik.org.il  ,  hadarp@gantik.org.il 
 • במהלך חודש מרץ 2023 תערך הגרלה בין הנרשמים.ות לגני הילדות והילדים ברוח החינוך המונטסורי (תבחיני ההגרלה רשומית מטה).
 • בתחילת חודש אפריל 2023  תשלח הודעה בדוא"ל על זכייה בהגרלה לגן ברוח מונטסורי
 • בחודש יולי 2023 - פרסום שיבוצים לגן אילן/אלה/אגוז . הפרסום הוא באתר המועצה. צפייה בשיבוץ תתאפשר עם כניסה למרחב האישי לתושב, באמצעות הקלדת מס' תעודת זהות של ההורה והילד/ה.

תהליך הערעור:

 • ערעור על שיבוץ - מיום פרסום השיבוץ באתר המועצה ניתן להגיש ערעור על השיבוץ,  לא יאוחר מ-10 ימים לאחר פרסום השיבוץ. המועד המדוייק יצוין בהודעת השיבוץ.
 • בקשות ערעור מאוחרות לא תבואנה לדיון.
 • כל בקשת ערעור תשקל בכובד ראש ע"י ועדת ערעורים, התשובה שתינתן לפונה תהיה בהתאם למכלול תבחיני השיבוץ.
 • להרחבה על הליך הרישום והשיבוץ https://www.ganeytikva.org.il/315/

הרישום, השיבוץ וההשתתפות בהגרלה לתושבי/ות גני תקווה בלבד, למי שבתעודת הזהות מופיעה כתובת מגוריהם של ההורים בגני תקווה

מספר המקומות הפנויים בגני הילדים ברוח החינוך המונטסורי מוגבל

 

האם אפשר להירשם מחוץ לאזור הרישום?

הרישום נעשה לאזור הרישום לפי כתובת המגורים

מהו שכר הלימוד בגני הילדים?

משנת הלימודים תשע"ג לא נגבה שכר לימוד מילדי גן חובה, טרום חובה וטרום טרום חובה, בהתאם לחוק חינוך חינם מגיל 3. הוראות החוק אינן כוללות עלויות ביטוח, הזנה בגנים בהם מתקיימת הזנה, סל תרבות ותכניות העשרה - שייגבו כבעבר. בשנת הלימודים הנוכחית תשפ"ג תשלום עבור תכניות העשרה וביטוח הינו 733 ₪. תשלום עבור הזנה בגני הילדות והילדים הינו 95 ש"ח לילד.ה לחודש.

מה עושים כאשר עליי לבצע שינוי בכתובת?

ניתן לשנות כתובת באתר משרד הפנים בקישור זה נפתח בחלון חדש 
או, בתקופת הרישום בלבד-נציגת שירותי משרד הפנים במועצה יש ליצור קשר, לימור מעיין צפר חשאי: limorz@gantik.org.il

 

תושבים/ות חדשים/ות בגני תקווה או כאלו שכתובתם/ן אינה מעודכנת במערכת הרישום ?

ברוכים וברוכות הבאים.ות לגני תקווה! לצורך הרישום במערכת החינוך עליכם/ן להיכנס ולמלא טופס זה.

יש לצרף לטופס את המסמכים הבאים:

 • תעודת זהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת וזהה, התואמת את מקום המגורים בפועל. תעודת הזהות תכלול את הספח שבו פרטי הילד/ה - לא תתקבל כל תעודה מזהה אחרת. 
  הורה יחידני.ת או הורים גרושים/פרודים יצרף לרישום את הטופס המצורף

 • ביטול רישום (גריעה) מרשות קודמת גם אם הילד/ה לא למד בפועל במערכת החינוך.

 • חוזה רכישת דירה/חוזה שכירות

* ניתן לשנות כתובת באתר משרד הפנים בקישור זה נפתח בחלון חדש או, בתקופת הרישום בלבד, נציגת שירותי משרד הפנים במועצה יש ליצור קשר, לימור מעיין צפר חשאי: limorz@gantik.org.il

* רישום כוזב הוא עברה פלילית. אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום המגורים הקבוע של הילד/ה יביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המצויות בידי הרשות נגד ההורים.

כיצד מתבצע השיבוץ?

שיבוץ הילדים והילדות לגנים יעשה ע"י מחלקת גני הילדות והילדים בהתאם לאזורי הרישום שנקבעו ביישוב בהתאם לתבחינים שנקבעו
(לחץ לקריאה בהרחבה על הליך השיבוץ)

השיבוץ לפי אזורים יוצר המשכיות עבור הילד/ה ומתווה תהליך רציף עם חבריו/ה לגן הילדים ולאזור המגורים עד להגעתו/ה לבית הספר היסודי.

השיבוץ מתבצע ע"פ אזורי רישום גיאוגרפי, ע"פ גילאים וע"פ איזון בנים בנות וקריטריונים נוספים המפורטים באתר המועצה.

מתי ישלחו הודעות שיבוץ?

במהלך חודש יולי יפורסמו תשובות השיבוץ, צפייה תתאפשר עם כניסה למרחב האישי לתושב.
תוכלו לצפות בשיבוץ הגן של  ילדכם/ילדתכם  באמצעות הקלדת מס' ת.ז. של ההורה והילד/ה.

כיצד ניתן לערער על השיבוץ?

הודעות שיבוץ  מתפרסמות בחודש יולי באמצעות אתר המועצה. ניתן להגיש ערעור להעברת ילדכם/ילדתכן מגן לגן לאחר קבלת השיבוץ ע"י מילוי טופס מקוון דרך אתר האינטרנט. מועד הגשת הערר הינו לא יאוחר מ- 10 ימים לאחר פרסום השיבוץ. המועד המדויק יצוין בהודעת השיבוץ.
בקשות מאוחרות לא תבואנה לדיון. כל בקשה תשקל בכובד ראש ע"י ועדת ערעורים, והתשובה שתינתן לפונה תהיה בהתאם למכלול השיקולים.

 

האם הרישום לגן כולל גם רישום לצהרון?

לא, עליכם לבצע רישום לצהרוני חמניות באתר www.leadersport.co.il

שינוי מסגרת גן מחינוך רגיל לחינוך מיוחד ולהיפך:

ילדים חדשים במערכת החינוך שמיועדים לעלות לועדת זכאות ואיפיון, נרשמים ככל הילדים לגן חינוך רגיל.
במקביל, על ההורה לפנות למחלקה לטיפול בפרט באגף החינוך בדוא"ל sigalc@gantik.org.il  או בטלפון 03-5310867 ולהגיש את כל הטפסים והאבחונים הרלוונטיים לקראת הועדה .
באם קיבל הילד/ה זכאות לחינוך המיוחד, הוא יגרע מגן חינוך רגיל על ידי אגף החינוך.
ילדים שממשיכים את לימודיהם בגני החינוך המיוחד, לא יבצעו רישום. השיבוץ לגני החינוך המיוחד יקבע בקיץ.
ילדים שלמדו בחינוך המיוחד ויש ספק לגבי המשך לימודיהם בחינוך המיוחד – יעלו לדיון בועדת זכאות ואיפיון ובמידה ותתקבל החלטה על מעבר לחינוך הרגיל, יפתח עבורם מועד הרשמה מיוחד.

לקריאה בהרחבה על לחצו על הקישור המחלקה לטיפול בפרט

כיצד מתבצע הרישום לחינוך המיוחד?

הרישום לחינוך המיוחד הינו לאחר קבלת זכאות במסגרת ועדות זכאות ואיפיון ויקבע ע"י ועדת שיבוץ יישובית.

האם ילדים עם אלרגיה למזון זכאים לסייעת רפואית צמודה?

הורים לילדים/ילדות עם צרכים רפואיים ייחודיים, המחייבים התארגנות מיוחדת לשנת הלימודים (כגון ליווי מסוג סייע.ת), מתבקשים לפנות למחלקת הפרט באגף החינוך. 

את הבקשה לקבלת סיוע יש לשלוח אל גלית טוילי, מח' גני ילדים לדוא"ל galitt@gantik.org.il  ולצרף את המסמכים הבאים:

 • חוות דעת רפואית עדכנית, מרופא מקצועי מטפל, המפרט את מהות המצב הרפואי ואת הטיפול הנדרש במהלך שעות הלימוד במוסד החינוכי.
 • תאריך חוות הדעת הרפואית -לא יותר משישה חודשים הקודמים לתאריך הגשת הבקשה.
 • במקרים של בקשה לטיפול פולשני - חוות דעת תפקודית.
 • את הבקשה יש להגיש עד לתאריך 01.03.2023 למחלקת הפרט.
 • פרטים בטלפון 03-5310863

 

האם יש אפשרות לרישום ילדים חריגי גיל?

החל משנת הלימודים התשפ"א לא יתאפשר רישום של מי שלא מלאו לו 3 לפי חוק לימוד חובה. ויובהר, לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מ- 1.1.2021 עד 15.1.2021 (כולל).

אם לא הספקנו להירשם במועד הרישום, האם יהיה רישום מאוחר? מה המשמעות?

רישום מאוחר ניתן יהיה לבצע במשרדי המחלקה והשיבוץ יתבצע על בסיס מקום פנוי בגנים על פי אזור הרישום.

האם ניתן להודיע למחלקת גני הילדים  שאנו מוותרים על גן עירוני וממשיכים בגן פרטי?

אם הילד/ה בן/בת 3 יש חובה להירשם לגן עירוני  על פי נהלי חוק חינוך חובה. יחד עם זאת, אם הילד/ה ירשם/תירשם לגן (בעל סמל מוסד ומאושר ע"י משרד החינוך), יש להודיע למחלקת גני הילדים באמצעות טופס ביטול רישום.

האם ביטול רישום לגן כרוך בעלות?

ביטול רישום לגן לא כרוך בתשלום.
בעת ביטול רישום יש להגיע למחלקת גני הילדים, בשעות קבלת קהל עם תעודות זהות של שני ההורים.

כיצד מתבצע הרישום לילדים וילדות המיועדים להישאר שנה נוספת בגן?

 • יש לבצע רישום במועד הרישום לכיתה א'- רק כך הרשות שומרת עבורם מקום גם בבתי הספר וגם בגן בו הם לומדים. 
 • לאחר קבלת ההחלטה המשותפת עם השירות הפסיכולוגי יתבצע הרישום או במחלקת גני הילדים או בבית הספר בהתאם להחלטה.

ילדים וילדות שיש לגביהם התלבטות באשר לעליה לכיתה א': עליכם  לקיים שיחה בינכם ההורים לגננ.ת, יידוע ושיתוף של פסיכולוג/ית הגן מטעם השירות הפסיכולוגי-חינוכי וביצוע תהליך הערכה בהתאם לשיקול דעת מקצועי של פסיכולוג/ית הגן.

שימו לב: באחריות ההורים להגיש בקשת רישום לכיתה א' באינטרנט במועדי הרישום כדי להבטיח את המקום בבית הספר.
במידה והמלצת השירות הפסיכולוגי הינה השארות שנה נוספת בגן, באחריות ההורים להודיע על ביטול הרישום לבית הספר.

הרחבה בנושא ניתן לפנות לחוזר מנכ"ל משרד החינוך דחיית המעבר לבית הספר והישארות שנה נוספת בגן חובה

אנחנו הורים גרושים/פרודים/ הורה יחידני.ת מה עלינו להביא בזמן הרישום?

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות קובע כי לצורך רישום הילדים והילדות למוסדות חינוך, יש לקבל את הסכמת שני ההורים. 

על כן, בעת הרישום, בני זוג החיים בנפרד חייבים למלא כתובת מגורים מעודכנת ומספרי טלפון של שני ההורים

1. יש למלא ולחתום על הטופס המצורף ולשלוח בדוא"ל למחלקת גני הילדות והילדים galitt@gantik.org.il

2. במידת הצורך, תתבקשו לצרף תצהיר חתום על ידי עו"ד או בית משפט על משמורת הילד + הסכם גירושין

3. הורה רווק.ה ימלא תצהיר הורה יחידני.ת לחץ.י על הקישור 

במידת הצורך, ככל שיש שאלות / הבהרות בנושא, ניתן לשלוח דוא"ל לאגף החינוך – מחלקת גני הילדות והילדים  galitt@gantik.org.il .

אנו עתידים לעבור לגני תקווה אך עדיין אין בידינו חוזה דירה/חוזה שכירות, האם אנחנו יכולים לבצע רישום לגן?

ניתן לבצע רישום לגן בגני תקווה רק עם הצגת חוזה דירה/שכירות עדכני לשנת הלימודים הקרובה. ללא הצגת מסמך המעיד על כתובת בגני תקווה לא ניתן לבצע רישום.

לאחר המעבר לגני תקווה יש למלא את הטופס

כיצד נרשום ילד.ה שכתובתו שונה מזו שמופיעה במערכת הרישום?

תושבי גני תקווה שעברו להתגורר בכתובת אחרת ביישוב צריכים להעביר למחלקת גני הילדים את הכתובת אליה מיועדים לעבור בהצגת חוזה/שינוי כתובת בתעודות הזהות.

כרגע אנו מתגוררים בגני תקווה בכתובת מסוימת ובשלב מאוחר יותר מיועדים לעבור דירה לכתובת אחרת בגני תקווה, אך עדיין לא יודעים לאן מה עלינו לעשות?

 

הרישום יעשה בהתאם לכתובת הנוכחית. כאשר תעברו דירה לכתובת אחרת תתבקשו להציג חוזה רכישה/שכירות. אנו נשתדל לשבץ את ילדכם לגן הקרוב ביותר לכתובת החדשה בהתאם ליכולתנו בהתייחס לאכלוס הגנים באזור.