• טיפול בקבלת תעודת עיוור ודמי ליווי.

  • טיפול בקבלת סל תקשורת ודמי תקשורת לחרשים. 

  • השמת ילדים ומבוגרים במסגרות מיוחדות. 

  • סיוע ותיווך לפגועי נפש בקבלת סל שיקום של משרד הבריאות. 

  • תיווך למוסדות וגורמים שונים: ביטוח לאומי, בתי חולים וכו'. 

  • השמה במועדונית/ מעון יום לילדים בעלי צרכים מיוחדים (P.D.D, איחור התפתחותי). 

  • הפנייה לועדות בין-משרדיות של משרד הרווחה. 

  • הפניית מוגבלים לשיקום תעסוקתי. 

  • מועדונית – לילדים בגילאי  3-6  בעלי קשיים בתחום השפתי והרגשי. 
    פועלת בשעות: 14:00-17:00