• ​​​​​מועדוניות - שתי מועדוניות לילדי כיתות א' – ד'.

  • ​חוק פעוטות בסיכון - שילוב ילדים במעונות באמצעות מחלקת הרווחה על-פי הוראת החוק.

  • ועדות לתכנון תכניות טיפול - לבניית תוכנית טיפול מתאימה לילדים במצבי סיכון ומצוקה.

  • חונכים ומטפחים - לילדים בסיכון, פיתוח קשר אישי עם הילד לקידומו בתחומים שונים.

  • הגנה על קטינים בסיכון - באמצעות עו"ס לחוק הנוער, על-פי סמכויות אשר ניתנות לה בחוק.

  • פנימיות ומשפחות אומנה - מסגרת חוץ ביתית לילדים במצבי סיכון קשים אשר אינם יכולים לגדול ולהתפתח כראוי במסגרת משפחתם.

  • סדנאות - להורי ילדי ​המועדוניות בנושאים מגוונים.