המוסד החינוכי הוא המקום שהתלמידות/ים מבלות/ים בו את מרבית שעות היום. בכל שנה נפגעים תלמידים רבים בתאונות שונות וחשיבות רבה נודעת לדוגמה האישית שנותנים ההורים לילדיהם בנושא זהירות ומודעות למניעת תאונות בהפסקות, במגרשי הספורט, בכיתות ובפעילויות חוץ-בית-ספריות. חשיבות מרובה גם לטיפול בהיפגעות שלא נמנעה.