תחנה לייעוץ וט​יפול בחיי המשפחה ובנישואין 
התחנה הינה שירות טיפולי ייחודי המיועד לכלל תושבי גני-תקווה.
צוות המטפלות הינו צוות מקצועי ומיומן, בעל הסמכה והתמחות בטיפול זוגי ומשפחתי.
הטיפול נותן מענים בכל שלביה של הזוגיות והמשפחה, כשהתפיסה שעומדת בבסיסו הינה כי המערכת הזוגית והמשפחתית יכולה להוות מקור לקושי אך גם להפוך לכוח מניע, תומך ומשמעותי בהתמודדותו של הפרט.