תכנית המתאר הכוללנית של גני תקווה קובעת את מדיניות התכנון ואת כיווני הפיתוח שלה לשנים הבאות.

התכנית מייעדת שטחים עבור כלל השימושים העתידיים הנדרשים כגון מגורים, תעסוקה, מסחר, תשתיות, תנועה, נוף, קיימות ועוד.

עקרונות התכנון משקפים את חזון היישוב שגובש בשיתוף פעולה עם המועצה המקומית ותושבי היישוב.

חומר רקע לתכנית הכוללנית: ניתן לראות כאן

קישור לתכנית באתר מינהל התכנון: ניתן לראות כאן 

 

היבטים משמעותיים אליהם מתייחסות התכנית:

היבט כלכלי

התכנית תיתן מענה לצמיחת הכלכלה של גני תקווה על ידי יצירת אזורי תעסוקה ומסחר בהיקף בניה של כ-250,000 מ"ר, ובכך תסב מקורות הכנסה ליישוב.

יצירת מקומות תעסוקה נוספים ייצרו עבור תושבי היישוב מקומות עבודה קרובים לבית.

 שטחים פתוחים ושטחים למבני ציבור

יינתן מענה לשירותי הציבור והשטחים הציבוריים הפתוחים הנדרשים, הן ברמה הכמותית והן בפריסה המרחבית.

בליבה של התכנית מוצע שטח ציבורי פתוח בגודל של כ-18 דונם, זהה לגודלה של כיכר רבין בתל אביב, שיהווה שטח פתוח מרכזי לתושבי השכונה ובנוסף ישמש ככיכר עירונית מרכזית בה יתקיימו, מעת לעת, אירועים ופעילויות עבור כלל תושבי הישוב.

בסמוך לכיכר העירונית, התכנית מציעה שטח למבני ציבור, אשר ישמש כקריית חינוך הכוללת מגוון רחב של מוסדות לימוד ופנאי.

היבט תחבורתי

המועצה תפקח שלא יבוצע אכלוס עד לגמר סלילתו של כביש 289- המשך דרך התקווה.

בתכנית קיימת התייחסות גבוהה לנושא התחבורה: שיפור הקשרים התחבורתיים והנגישות לתחבורה הציבורית במערך האזורי, וכן פיתוח מערכת שבילי אופניים המקשרים בין חלקי היישוב, ובינו ובין סביבתו.

שלביות יישום התכנית תיקבע באמצעות בדיקה תחבורתית (בה"ת) אשר מנבאת את העומסים שייגרמו בעקבות יישום התכנית.

מסקנות הבדיקה יובילו להגדרת שלביות והתניות בתכנית בין ביצוע הכבישים לזכויות מימוש המגורים והמסחר.

לתכנית הפיתוח של גוש 6716 : ניתן לראות כאן