בגני תקווה פועלים ופועלות תנועות נוער וארגוני נוער בהם משתתפים מעל לכ-2,000 חניכים וחניכות במפגשים שבועיים  הכנות, פעילויות התנדבות ועוד.

ניתן לקבל מידע נוסף תחת הלשונית הרלוונטית לכל תנועת/ארגון נוער.