תושבים יקרים , 

מתוך תפיסת השקיפות במועצה , מובא אליכם פירוט תקציבי המועצה

כפי שאושרו במליאה: