מחלקת הנוער וצעירים

צבי רוזן -מנהל מחלקת הנוער zvir@gantik.org.il

  • ניקי מוד - רכזת נוער, פרלמנט ילדים, מנהיגות  ומנהלת התנדבות רשותית.
    nicky10.gt@gmail.com 058-7879727

  • ליאור חורש - רכז נוער, נוער חרדי והכנה לצה"ל
     050-2700122 liorhoresh1@gmail.com

  • גיא קלדרון - רכז המוסיקה ומנהל אולפן הקלטות
    guykald@gmail.com 050-3322032

  • אילן שערבי - רכז ספורט טלפון 054-4549960