מחלקת הנוער וצעירים

הילה שטרן
מנהלת מחלקת הנוער וצעירים
03-6047262

 

 • אילן שרעבי - רכז ספורט טלפון 054-4549960

 • בני אנניה - רכז תנועות הנוער ומנחה קבוצת המד"צים הישובית 
  054-4940583 benia@gantik.org.il

 • גיא קלדרון - רכז המוסיקה ומנהל אולפן הקלטות
  guykald@gmail.com 050-3322032

 • ענבר מאיר אורון - מנהלת תחום מעורבות חברתית והכנה לשירות
  052-5294574 inbarm@gantik.org.il

 • אלה סופר - מנהלת ישובית של המאבק באלימות סמים ואלכוהול
  050-7652100 ellas@gantik.org.il