נוהל הקמת גינת כלבים בגני תקווה

 

גינת כלבים היא שטח מגודר ומתוחם, אשר מוקצה לשימושם של כלבים ובעליהם.

בגינות הכלבים רשאים הכלבים לשהות חופשיים מבלי שהם קשורים ברצועה.

לצד הצורך הגובר לגינות כלבים, אם לא משתמשים בה בהוגנות היא עלולה להוות מטרד למתגוררים בסמוך לה.

על כן, נדרשת ערבות הדדית מצד הקהילה.

המועצה בנתה נוהל להקמת גינת כלבים

המעוניינים בהקמת גינת כלבים בשכונת מגוריהם, יפעלו על פי נוהל זה: קישור למסמך