מכרזי כח אדם

מכרזי כח אדם
מספר המכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה
10/2023 מנהל.ת מחלקת גנים ונוף פומבי 20/03/2023 03/04/2023
08/2023 אחראי/ת נושא פרט, נוכחות ומכרזים באגף משאבי אנוש פומבי 15/03/2023 29/03/2023
09/2023 רכז/ת רכש ומכרזים פומבי 15/03/2023 29/03/2023
07/2023 מזכיר/ת אגף חדשנות, אבטחת מידע ובקרת איכות פומבי 15/03/2023 29/03/2023
03/2023 מזכיר/ה משני/ת בביה"ס – סבב - הארכה פומבי 15/03/2023 29/03/2023

עבור לארכיון המכרזים