חונכות לימודית

סיוע בתגבור לימודי במקצועות נדרשים בהתאם לחוזקות התלמיד החונך וצרכי התלמיד הנחנך.

מתי? גמיש.
איפה? מתחם בית הספר/ספרייה.

אשת קשר: רונית- 052-6522103 ומול רכז/ת המקצוע הרלוונטי

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

מועצת תלמידים

ייצוג תלמידי ביה"ס, השתתפות בפגישות, הובלת פעילויות בית ספריות.

מתי? טרם נקבע
איפה? בית הספר.

איש קשר: רמי- 050-4314196

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ממ"צים

הובלת תחום המעורבות החברתית בכיתה ובשכבה, סיוע לרכזת הבית ספרית.

מתי? גמיש
איפה? גמיש

אשת קשר: רונית- 052-6522103

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

כוח מית"ר

סיוע בתפעול אירועים ופעילויות שוטפות בבית הספר ובקהילה.

מתי? גמיש
איפה? גמיש

אשת קשר: רונית- 052-6522103

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

מחשוב

השתלבות בצוות המחשוב בבית הספר וסיוע בתפעול השוטף.

מתי? גמיש
איפה? גמיש

אשת קשר: רונית- 052-6522103

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

מעבר לקטגוריות נוספות