שלום רב,

מצ"ב רישיון כריתה לעץ בריכיטון ליד הכתובת הרמה 19 גני תקווה.

על פי חוק, הרישיון מחויב בתקופת פרסום של שבועיים וייכנס לתוקף רק לאחר מכן.

אין לכרות את העץ עד כניסת הרישיון לתוקף.

רישיון_הרמה 19_גני תקווה.pdf

הרמה 19 גני תקווה - ברכיכטון עם ריקבון גזע.pdf