תושבות/ים יקרות/ים,
לידיעתכן/ם;

ביום שלישי, ה01.02 תתבצע סלילת אספלט בדרך הים -בחלקו הצפוני והדרומי של הכביש  בקטע שבין כיכר דרך המשי ועד דרך אילות. 
עקב כך, נבקשכן/ם לא לחנות את רכבכן/ם בחלק זה של הכביש, החל מהשעה 08:30 בבוקר. 
בברכת שבוע טוב, מועצה מקומית גני תקווה.