שימו לב  הודעה חשובה
לאור פניות חוזרות ונשנות שלכם התושבים, הוחלט על התקנת מצלמות אכיפה בנושא חניה שלא כדין, חסימת נתיבי תנועה, וכניסה לחניונים.

חמשת המצלמות הנוספות יוצבו ויופעלו כבר בימים הקרובים בדרך המלך (מול ביה״ס אילות) ובסמטת התמרים לכל אורכה. בסמוך למצלמות יוצבו תמרורי אזהרה המורים על הצבתן.

מצלמות האכיפה מצטרפות למערך האכיפה הקיים בישוב בשכונת ישמח משה במטרה לשמור על הסדר במרחב הציבורי.